Καλώς ήρθατεστις εκπαιδευτικές πηγές εκμάθησης, βασισμένες σεπροβληματιμούς και στην συνεργασία μεταξύσυναδέλφωντουINSITES, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σε όσους εργάζονται στην προώθηση τηςπολιτιστικής κληρονομιάς το πλαίσιο και τηεκμάθηση απόσυναδέρφους (άτομαπου ασχολούνται με τηνπροώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς), οι οποίοι έχουν βελτιώσει τις ψηφιακές τους δεξιότητες και έχουναγκαλιάσει την τεχνολογία με καινοτόμους τρόπους για την αναζωογόνηση, τη διατήρηση και την προώθησηυλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αντί να παρουσιάσουμε απλώς τις βέλτιστες πρακτικές σε στατική μορφή περιπτωσιολογικής μελέτης,σαςπαρουσιάζουμε την ευκαιρία να εντρυφήσετε στο πρόβλημα μέσω ενός συνδυασμού περιπτώσεων, σεναρίων καιμάθησης με βάση το πρόβλημα.

Μέσω μιας σειράς20 μαθημάτωνTEDEd, σας καλούμε να παρακολουθήσετε, να σκεφτείτε, να εμβαθύνετε, νασυζητήσετε το πρόβλημα πριν σας παρουσιάσουμε τελικά τη λύση μέσω της καρτέλας …Και στο τέλοςκάντεtab.