V hitro razvijajočem se digitalnem svetu, ki prežema življenja skoraj vseh starostnih skupin, usposabljanje na področju digitalne tehnologije za inovativne pristope k razvoju kulturne dediščine še nikoli ni bilo tako pomembno. Odprti izobraževalni viri Insites vam ponujajo napreden paket usposabljanja za turizem kulturne dediščine, ki raziskuje močan potencial digitalne tehnologije za razvoj turizma kulturne dediščine v Evropi. Namenjen je skrbnikom kulturne dediščine, ki bi radi izvedeli več o digitalnih obogatenih izkušnjah na področju kulturne dediščine in o tem, kako jih razvijati.

Ta sklop brezplačnih virov Insites vam ponuja učne rezultate, ki bodo uporabni za mala turistična podjetja, skupine dediščinskih skupnosti, skrbnike dediščine, strokovnjake za kulturno dediščino v muzejskem sektorju in študente turizma. Ob uporabi z drugimi viri Insites, študijami primerov digitalne dediščine in digitalnimi orodji ponuja obsežen okvir spretnosti za podporo rasti obogatenih digitalnih izkušenj v sektorju kulturne dediščine.

Viri temeljijo na formatu Powerpoint, ki vam omogoča največjo prilagodljivost, lahko jih brezplačno prenesete in uporabite kot tečaj sedmih modulov, polnih večpredstavnostnih in interaktivnih vsebin. Module je mogoče prilagoditi potrebam katere koli skupine udeležencev usposabljanja, vsakega od njih pa je mogoče uporabljati samostojno. Enako dobro se bodo obnesli v učilnici, v mešanem učnem okolju ali preprosto kot obogateni digitalni učni pripomočki.

Modul 1 – Uvod v digitalno dediščino

Udeleženci dobijo pregled obogatenih izkušenj in občinstva kulturnega turizma, na katerem lahko gradijo v preostalem delu tečaja. Seznanijo se s spremembami pri občinstvih kulturne dediščine, ključnimi področji in možnostmi digitizacije v njihovem sektorju.

Modul 2 – Premagovanje ovir pri digitizaciji vaše izkušnje kulturne dediščine

Analizira tipične ovire, s katerimi se srečujejo organizacije kulturne dediščine pri uvajanju digitalnih sprememb, in ponudi nekaj možnih rešitev, ki lahko učencem pomagajo na poti digitalnih inovacij.

Modul 3 – Uvod v obogatene turistične izkušnje

Udeleženci bodo spoznali glavne gradnike obogatenih turističnih izkušenj, tako tehnološke kot ustvarjalne. Podprti so z orodji in vajami, ki jim bodo pokazali pot do izgradnje lastne izkušnje.

Modul 4 – Razumevanje občinstev v obogatenem turizmu

Opiše značilnosti občinstev turizma kulturne dediščine, zlasti mlajšega občinstva. Udeležencem ponuja orodja za razumevanje in vključevanje lastnih strank na globlji ravni.

Modul 5 – Razvoj in trženje vaše obogatene izkušnje digitalne kulturne dediščine

Poudarek je na digitalnem trženju s poudarkom na digitalnem pripovedovanju zgodb in trženju vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki. Pojasnjuje, kako razviti učinkovit pristop k digitalnemu pripovedovanju zgodb, analizo medijev in medijsko strategijo.

Modul 6 – Sodelovanje z drugimi pri varovanju, ohranjanju in promociji kulturne dediščine na ravni destinacije

Ponuja analizo ključnih kategorij sodelavcev za projekt digitalne kulturne dediščine in glavne stvari, ki jih je treba upoštevati pri razvoju digitalnih kulturnih izkušenj, s štirimi ključnimi koraki pri oblikovanju partnerstva.

Modul 7 – Povezovanje vsega skupaj

Zagotavlja praktično vajo za oblikovanje “akcijskega načrta za obogateno digitalno kulturno dediščino” s predlogo za udeležence, s katero lahko oblikujejo svojo obogateno izkušnjo kulturnega turizma na podlagi tega, kar so se naučili, in jo naredijo izvedljivo.